Over de stichting

Doelstelling
De stichting Vrienden Hospice IJsselstein heeft ten doel het inzamelen van gelden en middelen ten behoeve van Hospice IJsselstein. En verder het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Naam
Ed Booms*
Renee Caris-Harder*
Marijke Pillen-Wissema
Jan Goes
Functie
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester

* Deze bestuursleden zijn tevens als vrijwilliger in het hospice werkzaam.

Alle bestuursleden en vrijwilligers voeren hun functie uit zonder financiƫle vergoeding.

De stichting Vrienden Hospice IJsselstein staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 30264528. Het RSIN (fiscaal nummer) van de stichting is 820908733. De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

Contact Stichting Vrienden Hospice IJsselstein:
Marijke Pillen-Wissema
p/a Achtersloot 116E
3401 NZ IJsselstein