Beleidsplan 2023-2025 Stichting Vrienden van Hospice IJsselstein

1. Beheer van het vermogen van de stichting
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vindt er een bestuursvergadering plaats waarin de jaarrekening wordt vastgesteld en goedgekeurd. Daarnaast worden er één of meerdere vergaderingen gehouden waarin aanvragen en/of wensen worden behandeld die zijn ingediend door de medewerkers en vrijwilligers van het Hospice. De aanvragen en/of wensen zijn erop gericht om een (nog) betere zorg te kunnen verlenen aan gasten die in het Hospice verblijven.

Dit kunnen aanvullende fysieke voorzieningen zijn voor de gasten, maar ook bijscholing en informatieve bijeenkomsten voor vrijwilligers. De verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid met betrekking tot de zorg die in het Hospice geboden wordt valt onder de stichting Axioncontinu, evenals de kosten van beheer, onderhoud en verzekering van de huisvesting.

2. Fondsenwerving
De leden van het bestuur van de stichting zetten zich in om donateurs te werven en ondersteunen ook specifieke activiteiten die ten doel hebben om fondsen te verkrijgen voor de stichting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande netwerken. Daarnaast wordt de doelstelling van de stichting door medewerkers en vrijwilligers onder de aandacht gebracht van familieleden van gasten die in het Hospice zijn opgenomen.

3. Communicatie en PR
Communicatie en PR gericht op het verwerven van fondsen is een doorlopend aandachtspunt in deze beleidsperiode. De bestaande brochure zal regelmatig worden geactualiseerd en ook via de website zal de stichting zich profileren. Van de uitgevoerde activiteiten en/of aanschaf vanuit de stichting zal de nodige publiciteit worden gemaakt door een persbericht, publicatie op de website en vermelding in de nieuwsbrief.