Home

Welkom op de website van de stichting Vrienden Hospice IJsselstein. Het hospice IJsselstein is een thuis voor mensen in hun laatste levensfase, waar warme, persoonlijke, liefdevolle aandacht, professionele verzorging en begeleiding voorop staan. De stichting Vrienden Hospice IJsselstein ondersteunt het werk van het hospice door geld en middelen in te zamelen. Deze fondsen worden vervolgens beschikbaar gesteld om extra voorzieningen aan te kunnen schaffen die het voor medewerkers en vrijwilligers mogelijk maken om aan gasten een (nog) betere zorg te kunnen verlenen.

In maart 2009 ontstond tijdens de voorbereiding van Make A Difference Day het plan om het hospice IJsselstein op te knappen en waar mogelijk uit te breiden. Hiervoor werd op 26 mei 2009 de stichting “Vrienden Hospice IJsselstein” opgericht.

In 2010 is met de ver- en nieuwbouw gestart en begin 2011 is het totaal gerenoveerde hospice weer in gebruik genomen. Het geheel is gefinancierd uit bijdragen van het bedrijfsleven, gemeente en donaties van stichtingen, organisaties en inwoners van IJsselstein. Sindsdien is het hospice meer dan ooit een warme en vertrouwde plek waar mensen afscheid kunnen nemen van het leven. Een plek waar naasten ruimte krijgen om de laatste levensfase van hun dierbare te helpen invullen en om te rouwen. Een plek waar personeel en vrijwilligers de vrijheid en de mogelijkheden hebben hun gasten zo goed mogelijk te begeleiden.

Meer informatie over het hospice IJsselstein en de zorgverlening vindt u hier.

Adres:
Hospice IJsselstein
Benschopperweg 14
3401 BV IJsselstein
Tel: 030-6881714
E-mail: hospiceijsselstein@axioncontinu.nl

Contact Stichting Vrienden Hospice IJsselstein:
Marijke Pillen-Wissema
p/a Achtersloot 116E
3401 NZ IJsselstein